Тест по мениджмънт на тема: Социална политика, иновации и блага

Тест по мениджмънт за 11-ти клас. Всички въпроси (с изключение на един) имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:34:08
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от следните проблеми може да бъде преодолян чрез осъществяването на социална иновация?

  2. Социалните блага са блага и услуги, от които се възползват максимален брой хора по най-добрия възможен начин. Те често се прилагат в различни сектори, които включват образование, околна среда, здравеопазване, изкуство и кулутра.

  3. Кой от изброените примери може да се счита за решение на социален проблем?

  4. Социалните иновации произтичат от индивиди, групи или организации и се случват в:

  5. Кои са двете условия, които трябва да изпълнява даден процес или резултат, за да се определи като иновация? (може да посочите повече от един верен отговор)

  6. Кой е първият фактор, който възниква най-напред при социалните иновации?

  7. Социалните предприятия са организации, мотивирани от социални цели, които прилагат пазарно-ориентирани стратегии, за да постигнат социална цел, често определяни като „тройна ефективност“ (triple bottom line). Какво включва тази „тройна ефективност“?

  8. Ако една организация прилага такса за своите продукти или услугия, то тя не може да бъде определена като нестопанска.

  9. Социалните иновации са нови дейности и услуги, които са мотивирани от постигането на цел, свързана със социална нужда, като са насочени към проблеми и предизвикателства в обществото, а именно: образование, здравеопазване, заетост или околна среда.

  10. Сред изброените по-долу примери, инициативите на кои организации могат да се считат за социални иновации?