Тест по широколентови, мобилни комуникации

Изпитен тест по дисциплината широколентови, мобилни комуникации, катедра "Комуникационна техника и технологии" в ТУ. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:32:11
Предмет: Комуникационна техника и технологии
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Широколентовият достъп изисква скорости на предаване:

  2. Скоростта на обмен на данни по един радиоканал е право пропорционална на:

  3. Една комуникационна система се приема за свръхшироколентова, ако за нея е в сила:

  4. Коя от изброените технологии осигурява широколентов достъп:

  5. Коя от изброените технологии не осигурява широколентов достъп:

  6. За система с каква честотна лента казваме, че е свръхшироколентова:

  7. Дълготрайното затихване при безжичните мрежи е в резултат на:

  8. Кой от методите за разширяване на спектъра се ползва при IEEE 802.11:

  9. При разширяването на спектъра чрез DSSS /метод с пряка последователност/ при IEEE 802.11b честотната лента се дели на:

  10. При QPSK броят битове, които се предават с един символ са: