Тест по финанси

Тест по финанси за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:31:49
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните не е решение, свързано с финансирането:

  2. Кое от следните е решение, свързано с финансирането:

  3. Кое от следните е решение, свързано с инвестирането:

  4. Кое не е характеристика на акционерните дружества:

  5. Към данъците, регламентирани в ЗКПО, не се отнася:

  6. Да се определи максималната годишната данъчна амортизация на закупени от предприятието компютри, периферни устройства към тях и софтуер, при условията на ЗКПО (годишните данъчни амортизационни норми на тази категория активи не бива да превишават 50 %), ако те са на стойност 10 000 000 лв.

  7. Ако предприятието в годишния си амортизационен план е приело за активи от група ІV (компютри и софтуер) да се отразява като разход цялата им стойност в годината на закупуване, то:

  8. Дисконтирането представлява:

  9. Перпетуитетът представлява:

  10. За сравняване доходността от финансови инструменти с различен матуритет най-надежден показател е: