тест по човекът и природата за 6-ти клас

Тестът включва десет въпроса свързани с химията за ученици от шести клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:25:57
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от физичните свойства не се отнася за желязото?

  2. Кой са признаците на химичната реакция горене?

  3. От кое сложно вещество може не да се получи кислород?

  4. Кое от изброените полезни изкопаеми се употребява като гориво?

  5. Коя от химичните реакции е химично разлагане?

  6. По кой признак се разпознава химичното съединяване?

  7. За лабораторни цели водород се получава чрез:

  8. Промишлено кислород се получава чрез:

  9. Коя от характеристиките се отнася за водорода?

  10. От кое полезно изкопаемо са прави порцелан?