Тест по физика за 10 клас на тема: Фотолектричен ефект

В теста са включени въпроси върху изучавания материал за фотоелектричен ефект. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:22:52
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво наричаме фотоелектричен ефект?

  2. Кой е откривателят на фотоелектирчния ефект?

  3. При монохроматично лъчение броят на отделените електрони от повърхността на дадено вещество за единица време е пропорционален на:

  4. Кинетичната енергия на отделените електрони зависи от:

  5. Какво е червена граница на светлината?

  6. Практически още с осветяването на даденото вещество от повърхността му се отделят:

  7. Енергията на един фотон е равна на:

  8. Отделителна работа на електрона:

  9. Енергията на един фотон е:

  10. Айнщайн доразвива хипотезата на______________ за квантовата теория.