Тест по география за 12-ти клас

Тест по география на България за 12-ти клас. Може да послужи при оформяне на крайна оценка, подготовка за матура или кандидат-студентски изпити. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:29:58
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 39 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. До кой значим физикогеографски обект се намира гр. Бяла?

  2. Какъв вид рудни полезни изкопаеми се добиват в с. Църква, община Балчик?

  3. Област с какъв по вид климат обхваща Източните Родопи, Сакаро-Странджанската област и най-южните част на реките Марица, Струма и Места?

  4. Къде в България е разпространена най-младата скала образувана през кватернера – льоса?

  5. Къде се намират най-висококалоричните черни въглища в България?

  6. Къде е най-голямото находище на медна руда в България?

  7. В кое плато се намира най-високата точка в Дунавската равнина?

  8. Кои образувания са най-характерни за хълмистия характер на релефа в средната част на Дунавската равнина?

  9. В коя физикогеографска зона се намира платото Стражата?

  10. Кои котловини се намират между Стара планина и Средногорието?