Тест по информатика на тема програмиране в С ++ за 9-ти клас

Междинен тест по информатика. Целта на теста е да провери знанията на учениците, изучаващи Компютърна техника и технологии. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:29:11
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Типовете данни в С++ се делят на:

 2. Какво ще се отпечата след изпълнението на следния оператор cout<<”32/5”; ?

 3. Какво ще се отпечата при изпълнението на следния оператор cout<<ceil (13.456); ?

 4. Какво ще се отпечата след изпълнението на следния програмен фрагмент:

  int a=15, b, c;

  b=a/5;

  c++;

  cout<<c;

 5. Коя от следните редици от символи е коректно зададен оператор за присвояване, където z, m, n са реални променливи:

 6. Кое от следните имена на променлива (идентификатор) е коректно в езика C++ :

 7. Коя от дадените редици от символи е правилно записан израз в езика за програмиране С++:

 8. Множество от стойности на булев тип данни се състои от:

 9. Какви видове символи има в езика С++ ?

 10. Коя от следните редици от символи е коректно зададен оператор за вход на данни, където m и n са предварително декларирани променливи: