Тест по литература за 11-ти клас на тема: Разказите на Иван Вазов

Тест върху разказите на Иван Вазов за 11 клас. Изпитва знанията на учениците от съответният клас относно Вазовите произведения. Всички въпроти (с изключение на един) имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:28:38
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Изберете правилното твърдение, с което да завършите изречението: Вазов………

 2. В желанието си да създаде чрез разказите си летопис на своето време Вазов:

 3. Композиционната особеност, която дава възможност на повествователя да изрази отношението си към проблемите, отразени в разказите, е:

 4. Кои от следните недъзи на следосвобожденската епоха са изобличени от Вазов в разказите му:

  (на този въпрос може да посочите повече от един верен отговор)

 5. Една от посочените характеристики не е типична за разказа на Вазов. Посочете я!

 6. Героите във Вазовите разкази не са:

 7. темата за нравствената сила на обикновения човек от предосвобожденската епоха е основна в разказа:

 8. Основния конфликт в разказите на Вазов е между:

 9. Кой от изброените Вазови разкази може да бъде причислен към творбите му, посветени на „най-българското време”- близкото историческо минало

 10. Отчайващата мизерия на хората от народа е основна тема в разказа: