Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое свойство се отнася за водата в твърдо състояние?
  2. Кой от следните предмети се привлича от магнит?
  3. Кое твърдение за неживите тела е вярно?
  4. В кой ред са назовани само обекти на живата природа?
  5. Кой от организмите обитава почвата?
  6. Кое помага на широколистните дървета да оцелеят през зимата?
  7. В кой ред са изброени само дървета?
  8. Коя от характеристиките се отнася само за бозайниците?
  9. Земята е:
  10. Със собствена светлина свети:

Тест по Човекът и природата за ІV клас

Тестът е зададен от МОН при националното външно оценяване по предмета Човекът и природата в IV клас . Всеки верен отговор носи по една точка.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-11-13 19:11:50
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita