Тест по контролинг системи

Тест по контролинг системи УНСС - магистърска програма - дистанционна форма. По-голяма част от въпросите, посволяват посочване на повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:27:44
Предмет: Управление на операциите
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При различните концептуални подходи към контролинга се счита, че той представлява:

  2. Необходимостта от моделиране на факторната обусловеност на целите на предприятието може да бъде разглеждана като:

  3. Системата от стандарти, чието разработване и спазване се осигурява чрез контролинга, включва:

  4. Скоростта и неопределеността на промените във външната среда на предприятието е:

  5. Диагностиката на отклоненията между планираните и фактическите значения на показателите на предприятието в процеса на контролинга е:

  6. Стандартът МКР представлява:

  7. Дефинирането на бизнес полетата на предприятието е резултат на:

  8. Стратегическото планиране обуславя оперативното бюджетно планиране, като:

  9. Управленските информационни системи от типа ERP обхващат предимно данни за:

  10. Процесът на моделиране на целевата функция на предприятието включва: