Тест по екология и опазване на околната среда

Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:22:44
Предмет: Митническа политика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Екологията е биологична наука, изучаваща:

  2. Парниковият ефект е:

  3. Всички елементи и свойства на средата, които оказват влияние върху организмите се наричат:

  4. В кой ред са изброени периодично променящи се фактори:

  5. В зависимост от светлинния режим растенията се делят на:

  6. В зависимост от светлинния режим животните се делят на:

  7. Приспособленията на растенията към ниски температури на средата са:

  8. Приспособленията на животните към ниски температури на средата са:

  9. Всички организми от даден вид, които обитават съвместно едно и също пространство, формират:

  10. Ролята на всеки вид в екосистемата, включваща неговите взаимодействия с абиотичните и биотичните компоненти, е известна като: