Тест по митническа политика на тема: Валутен и митнически контрол

Тест по валутен и митнически контрол за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:22:06
Предмет: Митническа политика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Митнически манифест се попълва при:

  2. Клетка номер 32 стоки при транзит не се попълва когато:

  3. Длъжник на митни сборове е:

  4. Целта на валутния режим е:

  5. Съдържанието на валутния контрол се определя от:

  6. При неспазване на условията по Конвенция АТА заплащането на митнеческите задължения се извършва от:

  7. Превозването на въведините на митническата територия на страната ни стоки се извършва от:

  8. Митническият контрол върху чуждестранните и българските военни самолети,когато превозват стоки, багажи и други предмети се извършва от:

  9. При внос на стоки клетка номер 3 “Комплекти” не се попълва когато не се използва:

  10. Не се издава документ за извършена маркировка на златни и сребърни изделия на: