Тест по управление на риска

Предназначен за студенти във ВУАРР - В. Търново, дистанционно обучение, специалност "Финанси и банково дело". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:20:01
Предмет: Управление на риска
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените твърдения не е вярно?

  2. Измерването на възприемането на риска включва:

  3. Рискът може да бъде:

  4. Кое от посочените понятия не е свързано с риска:

  5. От кои модули се състои моделът за разлагане на риска:

  6. Първичната характеристика на управлението е:

  7. Фактори допринасящи за възприемането на риска и вземането на маркетингови решения са:

  8. Групите фактори, които дефинират подхода на организациите към риск мениджмънта, се отнасят до:

  9. Организационната ефективност се основава на следните ключови измерения:

  10. Моделът на риск предпочитанията позволява: