Тест по теория на възпитанието

Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:17:39
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дисциплината „Теория на възпитанието” конкретно отразява:

  2. Основни категории на теорията на възпитанието с нейните разновидности са:

  3. Теорията на възпитанието разграничава три нива на методологическото познание, те са:

  4. За кое философско учение и школа се отнася акцентуването на субектността и индивидуалността в развитието и възпитанието на човешката личност чието представители са Ж. Б. Сартр, Камю, К. Ясперс и др.

  5. Как може да бъде изразена обобщено необходимостта на обюеството от бъзпитанието чрез няколко основни израза?

  6. Колко вида социалнии функции на бъзпитанието са описани като социален феномен?

  7. В коя функция на възпитанието училището е главен рвализатор на тази функция?

  8. Коя характеристика за целта на възпитанието не е бярна?

  9. Какво по конкретно е хуманизмът?

  10. Възпитателният процес като социален и педагогическифеномен се реализира чрез: