Тест по социални комуникации

Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:16:19
Предмет: Социална психология
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените видове комуникации не спада към комуникациите ,определяни според броя на участниците?

  2. Според начина на предаване комуникациите биват?

  3. Кое от описанията най-добре описва тамперамента „сангвиник“?

  4. Емоционалната интелигентност е ,изберете грешното твърдение?

  5. Към базисните емоции НЕ спада ?

  6. Кое от изброените НЕ е стратегия на конфликтно поведение?

  7. Коя от стратегиите на конфликтно поведение допринася най-големи ползи и за двете страни на конфликта?

  8. Кое от посочените жесове на тялото изразява затвореност ,по отношение на невербалната комуникация?

  9. Основните типове темперамент са?

  10. Защо има конфликти в организицията ,изберете грешното твърдение?