Тест по география за 11-ти клас на тема: Югозападен регион

Тест по география за 11-ти клас на тема Югозападен регион. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:15:54
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Посочете комбинацията, която отразява последователността при характеристика на географски регион:

  (1) Оценка на географското положение

  (2) Обща характеристика на стопанството

  (3) Природна среда и природни ресурси

  (4) Регионална подялба. Проблеми и тенденции

  (5) Структура на стопанството по сектори и отрасли (6) Население и селищна мрежа

 2. Най-голямата котловина в ЮЗР е:

 3. Кой почвен тип НЕ е разпространен в региона:

 4. За кой град се отнася следното описание:

  „Градът е разположен в долината на р.Бистрица; изпълнява икономически, транспортни и разпределителни функции в южната част на региона; има два университета“:

 5. Боровец и Семково са курорти в:

 6. Кой град НЕ е център на винодобив:

 7. Най-малката по площ област в ЮЗР е:

 8. Кой град се намира в Кюстендилска област:

 9. Колко процента от общият брой население в България живее в Югозападния регион?

 10. Кой от изброените отрасли дава най-голям дял от продукцията на цялата страна в региона?