Тест по търговско право за 12-ти клас

Тест по търговското право. Предназначен е за ученици от 12 клас, изучаващи съответния предмет. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:15:07
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Непаричните вноски в капиталовите търговски дружества:

  2. Договорите за учредяване на СД и КД се сключват в:

  3. Съдружниците в командитно дружество:

  4. Органите за управление на персоналните търговски дружества са:

  5. Дружественият дял:

  6. Органите за управление на ООД са:

  7. За възникване на ООД е необходимо:

  8. Предпоставки за образуване на акционерно дружество са:

  9. Членството в АД се материализира с:

  10. Органите за управление на АД при двустепенната система НЕ включват: