Тест по химия за 9-ти клас

Това е тест по химия и опазване на околната среда за 9-ти клас на тема "Неорганични съединения". Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:07:15
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1.Агрегатното състояние на HCHO е:

  2. Кое от изброените съединения е кетон?

  3. Кое от изброените съединения е алдехид?

  4. Кое от изброените съединения е алкин?

  5. Посочете грешното твърдение:

  6. Как се наричат още алдехидите?

  7. Посочете вярното твърдение:

  8. Колко на брой въглеродни атома има във съединението рибоза?

  9. Колко на брой са заместителите (C2H5, CH3) във съединението 3 етил 2, 2, 3 триметилхексан?

  10. Как се изменя агрегатното състояние на алканите при увеличаване броя на въглеродните атоми?