Тест по финансов контрол

Тест по дисциплината „Теория на финансовия контрол“. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:03:15
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Оценката на нормата на системата се отнася до установяване на:

  2. Очакваното състояние на системата е :

  3. При измерване на фактическото състояние на системата висока степен на достоверност се постига при:

  4. Кое от посоченото по-долу не присъства в диагностичния процес на контрола:

  5. Кое от посоченото по-долу не е вярно:

  6. Кое от посоченото не е вярно. Контролът като управленска функция обобщава:

  7. Липсата на достатъчна компетентност на проверяващия предполага извършването на :

  8. Кое от посоченото по-долу не е вярно-Логически грешки, имат следната ха¬рактеристика:

  9. При коя от посочените форми на контрол се постига най-голяма степен на превантивно въздействие?

  10. Кое от посочените качества може, освен положителни , да има и отрицателни форми на проявление?