Тест по организационно поведение

Комбинирани въпроси за изпит по Организационно поведение. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:01:49
Предмет: Организационно поведение
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. ............................... етика изучава специфичните нрави и поведението на хората в конкретни общности, култури или групи:

 2. ................................. са основен компонент в изграждането на корпоративно съзнание на мениджърите-професионалисти:

 3. Whistleblowing е английски термин, възприет в бизнес етиката за обозначаване на..................:

 4. В коя от теориите за моралните конфликти се изразява идеята, че обществото което дава израз на конфликтите има тенденцията да бъде свободно общество?

 5. Доминираща позиция в отношенията между професионалист и клиент заема:

 6. Една от формулировките на категорическия императив на Кант гласи: 'Постъпвай така, че винаги да се отнасяш към собствената си личност и към другите хора не просто като към средство, но винаги и като към цел'.

  Кое от изброените индивидуални качества на човека е условие за моралност според посочената формулировка?

 7. Когато между висшестоящи и нисшестоящи има единодушие в оценката за представянето на служителите и когато оценките им за целите на организацията се разминават, е налице .................. етичен климат:

 8. Кое от изброените имена свързвате с плуралистичната теория за конфликта в социологията?

 9. Кое от изброените понятия обяснява случаите на оправдана намеса, ограничаване или узурпиране на автономността на индивида?

 10. Кое от изброените понятия, въведено от немския философ Ю. Хабермас, разкрива съвременното схващане за етиката като постигане на договорено приемливо поведение в дадена общност?