Тест по макроикономика

Изпитен тест по макроикономика от НБУ. Всички въпроси (с изкл. на един) имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:01:40
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кръгооборота на макроикономическите потоци фирмите?

  2. Външният ефект е? (възможно е да посочите повече от един верен отговор)

  3. Да предположим, че Брутните инвестиции представляват 10% от БВП, но в течение на текущата година падат да нула. През текущата година?

  4. Бюджетен суфицит е налице когато?

  5. В кръгооборота на макроикономическите потоци домакинствата?

  6. В кръгооборота на макроикономическите потоци държавата?

  7. За частно договоряне между страните според Коус е неабходим?

  8. Закупуването на вещи “втора употреба” от домакинствата при изчисляването на съвкупния продукт?

  9. Когато пазарното равновесно количество е по-малко от оптималното равновесно количество?

  10. Кое от изброените не е характеристика на обществените блага?