Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво изучава съвременната география?
  2. Коя геосфера е изградено от слоеве, които нямат рязка граница?
  3. За кои райони на Земята са характерни пълните природни комплекси?
  4. По какъв признак са групирани ресурсите: климатични, водни, поземлени, биоресурси, енергиини и минерални на Световния океан?
  5. За кои тип от възпроизвеждането на населението се отнася характеристиката: Голяма раждаемост и смъртност. кратка продължителност на живота, бърза смяна на поколението.
  6. Кой признак НЕ се отнася за урбанизацията?
  7. Кой е признакът за групиране на държави по степен на икономическо развитие?
  8. Кои са двата типа политиески системи?
  9. Кои от трите посочени страни произвежда 2/5 от ориза в света?
  10. Кои от производствата на химическата промишелност НЕ е основано на органичния синтез?

Тест по География и икономика - матури

Тестът е подходящ при подготовката за Държавния зрелостен изпит по география. Съдържа въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-31 18:02:58
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita