Тест по маркетинг за 2-ри курс

Тестът по Маркетинг е втора част и е предназначен за Великотърновски, Пловдивски университет и Земеделски колеж. Предназначен е за студенти втори курс на обучение. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:59:41
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Едно от посочените твърдения е вярно. Кое е то?

  2. Съветът на директорите на фирма „Технориверън“ формулира бизнес философията си като „Производство и продажби на изделия, които отговарят най-точно на технологиите и производствения опит, натрупан през три успешни за фирмата години. На кое от посочените отговаря най-точно философията на фирмата:

  3. Типичен пример за странично влияние (шум) върху системата на рекламни послания към потребителя е:

  4. Само едно от посочените твърдения е вярно. Кое е то?

  5. Първата фаза от процеса на купуване при висока степен на заинтересованост е:

  6. Защо специалистите по маркетинг задължително сегментират пазара?

  7. Затворените въпроси в анкетна карта са:

  8. Получавате анкетна карта със следните въпроси. Само един от тях е формулиран правилно. Кой е той?

  9. Какъв вид информация е тази, която може да се получи от Статистическия институт и се отнася до структурата на населението от съответния регион:

  10. Социалната концепция отразява вярването, че фирмата;