Тест по икономика за студенти 5-ти курс

Входният тест по икономика е предназначен за студенти от 5-ти курс и съдържа 22 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:51:48
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените е предмет а миркоикономиката:

  2. На пазара на една стока се забелязва намаление на търсените й количества. Това може да е предизвикано от:

  3. На пазара на една стока се забелязва увеличение на обема на покупко-пробажбите и увеличаване на пазарната цена. Това може да е предизвикано от:

  4. Установява се на пазар, пазарна цена над равновесната. На този пазар възниква:

  5. Кое от посочените е причина за изместване на кривата на производствените възможности надясно:

  6. Когато общата полезност на стоката за потребители е максимална, то:

  7. Една фирма произвежда количество от един продукт, за което е изпълнено условието МС= МR. На тази база може да се твърди, че:

  8. Кое от посочените по долу е вярно за фирма, която предлага своя продукт на съвършенно конкурентен пазар?

  9. При пресмятането на БВП по разходния метод се включва:

  10. Макроикономическата функция на потреблението изразява зависимостта между: