Тест по трудово право

Изпитен тест по трудово право. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:48:55
Предмет: Трудово право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Държавата гарантира правото на труд чрез:

  2. Работодател,при когото няма синдикална организация,сключва колективен трудов договор (КТД) с:

  3. Задължението за регистрация на синдикалните и работодателските организации ограничава свободата на сдружаване:

  4. Изискванията за представителност на синдикалните и работодателските организации са:

  5. Писмената форма на трудовия договор е :

  6. Постъпването на работника или служителя на работа задължително се удостоверява в писмена форма:

  7. Размерът на трудовото възнаграждение при трудово правоотношение,възникнало от конкурс се определя:

  8. Трудовата норма като количество труд се определя:

  9. Възнаграждението за единица изработка (трудова норма) се определя:

  10. Работник (служител), който е загубил делото срещу работодателя си дължи: