Тест по география за 5-ти клас

Тестът включва 25 въпроса за установяване на изходното ниво на учениците от 5-ти клас и е съобразен с изискванията за очакваните резултати в учебната програма. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:46:17
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво изучава географията?

  2. Кой от мореплавателите прави първото околосветско плаване и доказва, че Земята е кръгла?

  3. Най-късата сянка, която хвърлят предметите на обяд в северното полукълбо сочи:

  4. Измереното разстояние на карта с М 1: 200 000 е 7 см. Колко е действителното разстояние?

  5. На коя географска карта са нанесени държавите, техните столици и по-големи градове?

  6. Най-краткото разстояние от Екватора до която и да е точка от земната повърхност на север и на юг от него се нарича:

  7. За хората от Южното полукълбо денят на лятното слънцестоене е на:

  8. Кой вид скали са видоизменени под действието на темпертурата и налягането в земните недра?

  9. Кое от посочените понятия се отнася към външните земни сили?

  10. Малки части от сушата, заобиколени от всички страни с вода са: