Тестове по теория на парите

Част от тестовите въпроси за изпит на професор Коцев в ИУ - Варна. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:43:14
Предмет: Теория на парите
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Книжните и кредитните пари се различават по:

  2. За независимите централни банки в съвременните условия е характерно:

  3. Паричната теория разделя парите в две основни форми (вида):

  4. Ако централната банка отпуска заеми на банките, това е пример за:

  5. Кое от твърденията НЕ е вярно?

  6. Според възгледите на М. Фридман:

  7. За независимите централни банки в съвременни условия е характерно:

  8. Кривата, изразяваща търсенето на пари се измества нагоре и надясно, когато:

  9. В капитала на ЕЦБ дялово участие имат:

  10. Съвременната теория разглежда скоростта на паричното обращение като: