Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените газове е причина за екологичното явление "парников ефект"?
  2. Кой от енергийните източници се отнася към алтернативните?
  3. Кой от посочените природни ресурси е неизчерпаем?
  4. Понятието "демографски взрив" означава:
  5. Мегалополисите са:
  6. Коя от посочените организации НЕ е подорганизация на ООН?
  7. Групата на кои държави включва само републики?
  8. Коя отпосочените страни НЕ е член на Европейския съюз?
  9. За коя страна от Източноевропейския регион се отнася следната характеристика: "Въглищата и желязната руда са в основата на развитата и промишленост. Отглеждат се зърнени култури, захарно цвекло, зеленчуци и др. Най-голямото й пристанище е Одеса."
  10. Една от посочените страни НЕ е между тези с най-големи запасина желязна руда:

Примерен тест за зрелостен изпит

Тестът е подходящ при подготовката за Държавния зрелостен изпит по география. Съдържа въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-31 17:18:47
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita