Тест по география за 12-ти клас на тема "Почви на България"

Тематичен тест по география за 12-ти клас върху материала за почвите в България. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:39:44
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой почвен тип е благоприятен за отглеждането на лен, картофи и непретенциозни култури?

  2. Какви са почвите в Пловдивско-Пазарджишкото поле?

  3. С каква дебелина е почвеният профил на черноземните почви?

  4. „Образувани са при умерено-континентален климат, в условията на тревиста и храстова растителност от вторичен тип, подходящи да отглеждане на зърнени култури и трайни насаждения.“ Описанието се отнася за:

  5. Колко са почвените области в България?

  6. Кои почви не се срещат в Северна България?

  7. За коя част на България са характерни латеритните почви?

  8. В Родопската яка се срещат локални почви, благоприятни за отглеждане на тютюн. Кои са те?

  9. За кой почвен тип все още съществуват спорове по отношение на зоналността?

  10. Кой почвен тип съдържа железни окиси, които придават и цвета му?