Тест по банкови сделки

Изпитен тест по банкови сделки за студенти от 3-ти курс. Съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:37:25
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Банкови услуги, които пълно или частично се припокриват със самообслужването са:

  2. Коя от следните финансови сделки може да се осъществява само от банки, според Закона за кредитните институции?

  3. Износителят получава предварително дължимата сума при:

  4. Кой от следните видове акредитиви НЕ съществува?

  5. Стратегията „обиране на каймака” се прилага при:

  6. При 10% норма на задължителните резерви и 5% лихва по депозитите, ефективната цена на депозитния ресурс е равна на:

  7. Кое от следните твърдения е вярно?

  8. Движението по кривата на доходността може да се опише като:

  9. Съхраняването и заемането на ценни книжа е типична услуга от сферата на:

  10. Понятието “Stock-Picking” се отъждествява със: