Тест по системи от стандарти в международния бизнес

Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 11:10:23
Предмет: Бизнес статистика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Степен, в която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват изисквания се нарича:

  2. Кое от следните не е запис, изискван от ISO 9001:2000?

  3. ISO 9001:2000 изисква за политиката по качеството следното:

  4. Кой от следните не е един от осемте принципа на управлението на качеството?

  5. Съгласно ISO 9004:2000, какви подобрения обикновено се извършват от работните екипи извън рутинните операции?

  6. Терминът 'документирана процедура' в контекста на стандарта ISO 9001:2000 означава:

  7. Присъствието на знакът “СЕ” върху етикета на детските играчки показва:

  8. Сертификация от трета страна се извършва от:

  9. Автосертификацията се извършва от:

  10. Маркировката за съответствие представлява: