Тест по иновационен мениджмънт

Тест по иновационен мениджмънт и управление на иновациите, предназначен за студенти. Състои се от 10 въпроса, само с по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 11:08:12
Предмет: Управление на иновациите
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Иновационният мениджмънт е: процес на планиране, организиране, ръководене и контролиране дейността на организацията;

  2. Възприемчивостта на организациите към иновации зависи от характера на разработване и внедряване на иновациите, степен на централизация на иновационния процес, вида на иновационната структура на управление:

  3. Съвременни иновационни структури на управление са:

  4. ¾ от финансирането на иновационната дейност в България се осъществява от частния бизнес сектор:

  5. Националната иновационна система е:

  6. За оценяване, измерване и анализ на икономика на знанието се използват:

  7. Иновационната стратегия се определя като:

  8. ФСА е метод, чрез който:

  9. Подготовката на производството включва:

  10. При линейно-функционалната структура на управление иновационната дейност се осъществява от: