Тест по макроикономика

Тест по макроикономика за студенти, изучаващи дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:44:01
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предметът на науката Икономикс е :            

  2. Чрез абстракцията “при други равни условия”:

  3. Макроикономиксът изследва :

  4.          Позитивното твърдение се отнася за:            

  5.   Предметът на Микроикономикса е:            

  6. Поради дефицитността им, проблемът за ефективното използване на ресурсите е :

  7.   Увеличението на ефективността предполага, че икономиката:            

  8. Парите се определят като икономически ресурс защото:

  9. Ако приемем, че икономиката разполага с фиксирано количество ресурси, то тази икономика :

  10. Ако кривата на производствените възможности е права линия: