Тест по човешки ресурси

Втори вариант от изпитен тест в УНСС при проф. Йосиф Илиев. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:32:30
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Същността на мотива може да се определи (характеризира) като :

  2. Между понятията “компетенции – компетентности – отговоности “ има силни взаимни връзки. Отговорностите произтичат от :

  3. Признанието има ценност, стойност и мотивиращ ефект за служителя тогава, когато :

  4. Бонусите са :

  5. Мотиваационния профил на човешките ресурси характеризира :

  6. Системата за управление на човешките ресурси обхваща :

  7. Причинно – следствената връзка между “ можене – искане – правене “ дава основание да се посочи, че усилията на мениджмънта следва да са насочени към :

  8. Попадането на служителя в ситуация на негативна несправедливост означава :

  9. Под “ модел на трудово поведение, прилаган от мениджмънта за следване от служителите във фирмата в общ план разбираме :

  10. Основния показател (параметър) за оценяване на трудовото представяне на прекия ръководител е :