Тест по материалознание за студенти

Тестът по материалознание включва 10 въпроса, свързани с процеса отгряване от първи и втори род. Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс по специалността.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:27:52
Предмет: Материалознание
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Отгряване без фазова прекристализация е известно още под името:

  2. За да се получи качествена отливка след хомогенизиращо (дифузионно) отгряване, задължиелно следва:

  3. Температурата при рекристализационно отгряване варира между:

  4. Основната цел на Нискотемпературното отгряване е:

  5. Пълно отгряване се използва само за:

  6. Изотермичното отгряване е частен случай на:

  7. Патентирането се прилага при получаване на:

  8. Сфероидизиращо отгряване се провежда за:

  9. Охлаждането при Нормализация се извършва задължително на:

  10. Скоростта на нагряване при пълно отгряване е приблизително равна на: