Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кога започва Българското Възраждане?
  2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?
  3. Кое от понятията отразява промените в селското стопанство на българите през Възраждането?
  4. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския манастир през 1762 г. ?
  5. Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?
  6. Коя дата НЕ съответства на посоченото събитие?
  7. Кой от възрожденците ни, свързан с българското светско образование, е на снимката?
  8. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?
  9. Коя от идеите на Васил Левски е заложена в следната мисъл? „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.”
  10. За коя историческа личност се отнася текстът? Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и издава революционни вестници.

История и цивилизация за 5 клас от 2010

Тестът е даван през 2010 год. на националното външно оценяване на 5. клас по история. Включва 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-31 13:34:50
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita