Тест "Детето и изкуството" за 1-ви курс

Тестът съдържа 82 въпроса над художествено-естетически и възпитателни аспекти на изкуството и изкуството като средство за естетическо възпитание у децата. Всеки въпрос има само един верен отговор. Може да се ползва от студенти по педагогически специалности, както и за подготовка по методика на обучението по изобразително изкуство.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:19:27
Предмет: Култура и изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изкуството е?

  2. Изкуството може и следва да бъде разглеждано като?

  3. Характерни особености на художествената литература?

  4. Морфологична взаимовръзка е?

  5. Социализираща функция е?

  6. Образователна функция е?

  7. Оценъчна функция е?

  8. Възпитателна функция е?

  9. Рвазвиващите задачи са насочени преди всичко към?

  10. Актуална задача на естетическото възпитание е?