Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните източници за живота на хората в праисторическата епоха са:
  2. Панагюрското и Вълчитрънското тракийски съкровища са от епохата на:
  3. За кои племена се отнася следното описание: Тяхната най-стара родина е в Централна Азия. Основният им поминък е животновъдство. Традиционното им жилище е юртата. Почитат един бог – Тангра.
  4. Прабългари и славяни сключват съюз през VІІ век, защото:
  5. Българският хан Тервел е известен в средновековна Европа, защото:
  6. Първите писани закони, въведени от хан Крум довели до:
  7. През кой век цар Иван Александър управлява българската държава?
  8. Каква основна цел си поставя княз Борис І след покръстването?
  9. Кой владетел приема учениците на Кирил и Методий в България?
  10. Въвеждането на славянската писменост в България допринася за:

История и цивилизация за 5 клас

Тестът съдържа 25 затворени въпроса от външно оценяване, върху материала по история за пети клас и има за цел да провери усвоените знания през учебната година.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-31 00:58:25
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita