Тест по финансов анализ

Тест по финансов анализ, паднал се на студенти задочно обучение през учебната 2011-2012 година в Икономически университет Варна. Състои се от 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:09:46
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Модела на проф.Алтмън Z Score analysis се използва при:

  2. Понятието капиталова структура означава:

  3. Метода за представяне на отчета за паричните потоци е:

  4. Според приложимите НСФОМСП финансовото състояние може да се установи от:

  5. В инструментариума на анализа са включени следните методи:

  6. При оценка на ефективността на инвестиционни проекти се позлват следните показатели:

  7. Перото записна но невнесен капитал споре приложимите стандарти НСФОМСП се показва в:

  8. Прага на същественост на ДА влияе върху:

  9. Анализ на дивидентната политика може да се прави според юридическия статут на следните предприятия:

  10. Коефицента рентабилност на СК=ФР/СК следва да се съпостави: