Тест по български език за 6-ти клас на тема "Местоимения"

Тестът по български език е на тема "Местоимения", съдържа 15 въпроса, всички от които имат само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:05:31
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво място заемат неопределителните местоимения в изречението?

  2. Какво е значението на обобщителните местоимения?

  3. Каква роля играят отрицателните местоимения в изречението?

  4. Какво е значението на възвратно-притежателните местоимения?

  5. Какво е значението на възвратно-личните местоимения?

  6. Личните, въпросителните и относителните местоимения в изречението могат да заемат място на:

  7. Какво е значението на притежателното местоимение?

  8. Каква е ролята на неопределителните местоимения в изречението?

  9. Неопределителните местоимения заемат:

  10. Формата никой заема място на: