Тест по мениджмънт на банковите разплащания

Тест по мениджмънт на банковите разплащания за студенти (магистратура). Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:02:20
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. До какви последици би довело въвеждането на строги изисквания към емитентите на електронни пари, аналогични на поставяните пред влогонабирателните институции:

  2. Одобрението от страна на картовия оператор на заявена транзакция с банкова карта се нарича:

  3. Наредените плащания чрез системата ePay. bg се изпращат за авторизация и обработка от:

  4. Сетълмент, при който платежна инструкция се изпраща от плащащата банка към централната банка и индивидуално се урежда между сметките на плащащата и получаващата банка, се нарича:

  5. Отдалечено банкиране, при което достъпът до определени банкови продукти и услуги се осъществява посредством специализирани терминални устройства, се нарича:

  6. Втората вълна на навлизане на иновации в банковото дело се свързва с използването на:

  7. Първата вълна на навлизане на иновации в банковото дело се свързва с използването на:

  8. В основата на кореспондентските отношения между банките стои системата от:

  9. Затворените циркулационни системи за емисия на електронни пари се отнасят към:

  10. Основната причина фирмите разработчици на продукти за електронни пари да предоставят възможност за проследяване на транзакцията и установяване самоличността на наредителя е продиктувана от: