Тест по макроикономика за 1-ви курс

Междинен тест по макроикономика за студенти 1-ви курс. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:02:09
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Номиналният GNP e:

  2. Ако MPC=0,8, то численият коефициент ма мултипликатора М е:

  3. Ако приемем концепцията, че Y=AE, то при C=30+0,9 Y, J=20, G=30, X=20-0,1Y, определете равновесното равнище на дохода:

  4. Какви са резултатите от инвестиционния мултипликатор М, ако MPS=0,25

  5. Ако пределната скланност към спестяване MPS=0,2 това означава, че домакинствата:

  6. При равнище на национално производство от 1 000 единици е въведен фиксиран данък от 100 единици при МРС=0,75. С колко ще се измени съвкупното равнище на производство

  7. Под циклична безработица се разбира:

  8. Фискалната политика е рестриктивна, когато:

  9. Стагфлация е явление, което изразява:

  10. При небалансирана инфлация: