Тест по информационни технологии на тема: Компютърни мрежи и комуникации

Теста е за изпит по компютърни мрежи и комуникации, които се използва от студенти на Аграрния университет в Пловдив. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:01:52
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Локална компютърна мрежа може да свърже компютрите от...

  2. Кой вид сървър управлява достъпът до принтери в мрежата?

  3. Каква е единицата мярка за скорост на пренос на данни ?

  4. Съвкупността от правила, които определят начина на комуникация между устройствата в дадена мрежа се наричат...

  5. Колко нива има моделът OSI?

  6. Устройствата от компютърната мрежа, които насочват пакетите по пътя им до крайният получател се наричат...

  7. Коя от следните технологии за пренос на данни е най-сигурна при влошени метеорологични условия?

  8. Начинът на физическото разположение и свързване на устройствата в локална компютърна мрежа се нарича...

  9. При TCP/IP...

  10. Какво е името на мрежовата топология, която има начало и край, и изисква терминиране за предотвъртяване отразяване на сигнала?