Тест по теоретична стенография за 10-ти клас

Тестът съдържа материал от основните понятия в стенографското писмо. Предназначен е за ученици от търговските специалности. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:01:25
Предмет: Бизнес администрация
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Що е сиглопроизводна?

  2. Как се символизира гласна У?

  3. Специалните знаци КУ, НУ, РУ се пишат:

  4. Коя гласна в стенографското писмо не се символизира?

  5. При символизиране на И се повдигат:

  6. Пред сричките ГО, ПО, ХО, КО се пише:

  7. В кой ред има групи съгласни, които са специални знаци в стенографското писмо:

  8. В стенографското писмо целите десетици се пишат като:

  9. Що е символизиране?

  10. Видове стенографски знаци според местоположението им на четирилинието?