Тест по литература за 7-ми клас над "Една Българка" от Иван Вазов

Всеки въпрос има само един верен отговор. Посочете кое чувство не характеризира баба Илийца: а) обич; б) майчинско; в) безотговорност; г) християнско...

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:00:42
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете кое чувство не характеризира баба Илийца?

  2. Какъв смисъл не носи заглавието?

  3. Какъв композиционен похват използва Ив. Вазов при изграждане на образите на баба Илийца и калугера в ІІІ глава?

  4. Кой от следните изрази не е изречен от калугера Евтимий?

  5. Какви изразни средства преобладават в ІV част при борбата с кола

  6. Какво настроение се внушава чрез олицетворението ,,Спеше и манастирът, глух и пустинен.”? Посочете грешния отговор.

  7. В кой ред събитието не съответства на сюжетните елементи?

  8. Какъв похват липсва при представянето на Илийца в І част?

  9. Какъв елемент от композицията е втора част на разказа?

  10. Фразата: ,,Как къде? Ами у дома!” не предизвиква у четника: