Тест по международно застраховане за 4-ти курс

Тест върху Международно застраховане, застраховател, застраховане и презастраховане на собственост. Подходящ за студенти от 4-ти курс по дисциплината

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:57:04
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Застрахователят носи отговорност за загуби в резултат на:

  2. Застрахователната сума може да бъде:

  3. Активното презастраховане е свързано с

  4. Интензивността на застрахователната защита, за щети над франшизнта граница, е по-голяма при:

  5. Застрахователният брокер:

  6. При сделка CIF, Карго застраховката се сключва с:

  7. Системата „Зелена карта“ е свързана с:

  8. Работата на българската агенция за експортно застраховане се направлява и контролира от:

  9. Застраховаеми събития са:

  10. При съзастраховане застрахователната сума може да бъде: