Тест по икономика на фирмата за 11-ти клас

Тестът съдържа 11 въпроса от темите: Форми на организация на бизнеса, Имущество на предприятието, Персонал на фирмата. Междинен тест за проверка на знанията на ученици от 11 клас, изучаващи тези предмети. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:53:54
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от изброените фирми са търговски дружества:

  2. Името на коя фирма трябва да се състои от името на поне един от неограничено отговорните съдружници, както и от обозначението според правния статут

  3. Кое от съжденията се отнася за Акционерното дружество (АД):

  4. Втората фаза в кръгооборота на капитала е:

  5. Тази част от имуществото на предприятието, която е вложена в суровини и материали се нарича:

  6. Финансовият резултат е форма на проявление на:

  7. Оценка „себестойност” получават:

  8. Материалните запаси са:

  9. Продукцията е:

  10. Повишаване на ефективността на производствено-стопанската дейност на фирмата е налице тогава, когато: