Тест по физика за 9-ти клас на тема "Магнитно поле"

Тестът е междинен и съдържа 16 въпроса - всички само с по един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:42:22
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Магнитното поле е обект, чрез който си взаимодействат от разстояние:

  2. Наличието на магнитно поле проверяваме чрез:

  3. Магнитната индукция на полето:

  4. Магнитните силови линии са:

  5. Кое физично явление НЕ се дължи на магнитни сили, действащи на движещи се заряди?

  6. Руският физик Емил Ленц установява правило, с което се определя:

  7. По намотка, свързана към галванометър, няма да протече индуциран ток, когато:

  8. Кое твърдение описва най-общото условие за протичане на индуциран ток? За да протече индуциран ток по даден затворен контур, трябва да се изменя:

  9. Кое от твърденията за явлението електромагнитна индукция НЕ е вярно?

  10. С кой от източниците НЕ може да се създаде магнитно поле?