Тест по финансови пазари и инвестиране на тема "Опции, същност, видове и оценка"

Тестът съдържа 35 въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи финансовите пазари, борсовите операции, инвестиционните процеси. Темата е "Опции - същност, видове и оценка."

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:42:09
Предмет: Финансови пазари и инвестиране
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Купувачът на Coll potion има?

  2. Продавачът на Coll option има?

  3. Продавачът на Put Option има?

  4. Купувачът на Put опция има?

  5. Цената на упражняване е?

  6. Американският стил опции могат да бъдат упражнявани?

  7. Европейският тип опции могат да бъдат упражнявани?

  8. Опционна премия наричаме?

  9. Опцията има положителна вътрешно присъща стойност ако?

  10. Опцията ще има отрицателна вътрешно присъща стойност ако?