Тест по капиталово бюджетиране

Тест по капиталово бюджетиране. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:39:57
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дефиницията на Минцберг за стратегията е:

  2. Оптималният капиталов бюджет е този, който:

  3. Добавъчен паричен поток е:

  4. Изчерпателното описание на основните слабости на недисконтовите методи за оценяване включва:

  5. Инвестиционен проект е комбинация от:

  6. Капиталовото бюджетиране има за обект:

  7. Мотивите за важността на нвестиционните проекти се свързват с:

  8. Посочете метод за оценяване, неспадащ към дисконтовите:

  9. Инвестиционна програма е:

  10. Амортизационната данъчна защита се изчислява като: